Братя и сестри,
Родината ни е в състояние на безпрецедентна политическа, икономическа и институционална криза. Причините за това трагично състояние се коренят в управлението на всички правителства през т. нар. 24-годишен преход, който имаше своята институционална база в наложената от т. нар. Велико Народно Събрание комунистическа конституция.
КТ Подкрепа никога не е признавала тази конституция, но пропитата с номенклатурни и ДС агенти политическа класа успя да я прокара и наложи. В резултат на това се създаде един нормативен фундамент, върху който идваха и си отиваха до този момент 10 правителства без същността на политическия модел да се промени и без да се създаде възможност за контрол върху действията на политическия елит. В тази връзка е необходимо спешно да се разсекретят икономическите досиета на прехода.
Днес хората са на улицата, наши членове също са там, както други излъгани и ограбени български граждани.Човеконенавистническият неолиберален модел на преход показа по недвусмислен начин своята несъстоятелност, порочност и вредност, а т. нар. политически елит не се и опита да формулира национална кауза, камо ли да проведе конкретна и целенасочена политика към създаване на справедливо модерно общество, въпреки последвалото членство в Европейския съюз. В тази връзка, предлагаме президентът на републиката, който в момента е единствената неоспорена институция в държавата да създаде под своя егида Обществен съвет за национално спасение, на който да се обсъдят фундаменталните проблеми на нацията и да се изработи конкретен план за излизане от безпрецедентната политическа, икономическа и институционална криза, в която страната е изпаднала. Необходимо е спешно да бъдат предприети мерки срещу инструментите на унищожителната бедност: премахване на плоския данък, въвеждане на необлагаем минимум и преместване на тежестта на икономическата криза към най-богатите, които значително се обогатиха от нея.
Що се касае до конкретните мерки за решаване на най-острия в момента социален проблем цената на ел. и топло енергията, считаме че следва:
1.Незабавно да се сформира Енергиен Обществен съвет към Министерството на енергетиката по време на Служебния кабинет и да се предприемат мерки за разсичане на гордиевия възел, заплетен от дълги години в тази система, започващ от производители на ел. и топло енергия и стигащ до нейните потребители. Като на първо място се разгледат и оценят всички решения на ДКЕВР за цената на произвежданата ел. енергия от всякакви източници.
2.Бързото ликвидиране на Български енергиен холдинг като паразитна структура от група чиновници, разходващи огромни суми и само пречещи на функционирането на енерго производителите под техен контрол.
3.Незабавно предприемане на мерки за въвеждане на т. нар. Трети енергиен пакет, съобразно европейските нормативи, касаещи либерализацията на енергийния пазар, отделяне на ЕСО от НЕК. Поради нежеланието на българските институции на всички нива да се стигне до прилагането на тези директиви, днес България е съдена и ще бъде осъдена в Европейския съд, за което пак целокупният изстрадал народ ще заплати цената.
4.Въвеждане на ясни и точни критерии за определяне на т. нар. енергийна бедност, практика, широко разпространена в Европа, в която попада огромна част от днешните български домакинства. На тази база може да се изведе категорията защитен потребител, също разпространена практика в ЕС, която ни бе напомнена вчера от говорителя на еврокомисара по енергетика.
5.Разсекретяване на търговските договори и последващи анекси и споразумения на топлоелектрическите централи Марица Изток – Тец 1 и Тец 3, както и на енергоразпространителните дружества. Хвърлянето на светлина и допускане на обществото до адекватна информация в енергийния отрасъл, може да бъде единственият начин за аргументирано получаване на обективни и справедливи цени на ел. енергията.
Даваме си сметка, че проблемите, които доведоха България до сегашното плачевно състояние не са само цените на ел. и топло енергията, а също безпрецедентната безработица, изключително ниските доходи, чудовищната корупция в законодателната, изпълнителната, съдебната и дори медийната власт, но си позволяваме да изведем на преден план енергийния проблем като най-остър и нетърпящ отлагане за решение, а и като непосредствен отключващ настоящата криза.
КТ Подкрепа настоява органите на изпълнителната и съдебната власт енергично да предприемат всички мерки за установяване и наказване на всички виновници за тежките престъпления в системата на енергетиката, колкото и високопоставени и покровителствени да са били те, както и да се спрат всички приватизационни сделки до сформирането на легитимен парламент и правителство.
Като гаранция за изпълнение на посочените по-горе стъпки Конфедеративният съвет на КТ Подкрепа свиква в постоянна готовност Националния стачен комитет и открива процедура по организиране на общо национална политическа стачка.
Призоваваме всички свои членове и симпатизанти да продължат да участват в организираните граждански протести, както и за спазване на реда и законите в Р България и неподдаване на провокация.

За КС на КТ Подкрепа:

Д-р Константин Тренчев
Президент