Още на 2 октомври т. г., по повод проектобюджетното законодателство за следващата 2013 г., Конфедерацията на труда „Подкрепа“ публично обяви своята категорична позиция, че не приема планираното от правителството поредно замразяване на обезщетенията и помощите при майчинство и при отглеждането на децата. В органите на социалния диалог тази позиция последователно беше отстоявана, като бяха внесени и съответните писмени становища и предложения.
На фона на задълбочаващите се кризисни демографски процеси и намаляването на раждаемостта у нас, КТ „Подкрепа“ не приема провежданата неадекватна политика на управляващите в продължение на целия им мандат по отношение на майчинството и детството. Децата се ползват с особената закрила на конституцията на страната и поради това считаме за недопустимо запазването на обезщетенията и помощите при бременност, раждане и при отглеждането на деца на равнището им от преди четири години. Като имаме предвид ръста на инфлацията през този период и необходимостта да се запази поне реалният размер на тези социални плащания, ние настояваме още от началото на бюджетната година те да се увеличат с не по-малко от 15 процента.
Длъжни сме да предупредим управляващите, че ако не се погрижат за семействата с малки деца, ще се допусне остро социално напрежение и противопоставяне между поколенията и различните социални групи, което ще застраши социалния мир в страната. Ние искаме справедливо и адекватно разпределение на публичните финанси и увеличение на бюджетните доходи на всички, които се ползват от закрилата на държавата, а не само на част от тях. В тази връзка, КТ „Подкрепа“ за пореден път настоява за възстановяване на необлагаемия минимум и на семейното подоходно облагане, които бяха необосновано премахнати при въвеждането на т. нар. плосък данък. Считаме, че възстановяването на семейното подоходно облагане и разширяване на данъчните облекчения и социалните услуги за младите работещи семейства са най подходящите механизми за насърчаване на отговорното родителство.
КТ „Подкрепа“ счита, че успоредно с неотложните мерки за повишаването на размера на обезщетенията и помощите при раждане и отглеждане на децата, следва да започне обществен дебат за това дали месечните добавки да се изплащат за всички деца или да продължи да се плаща само на децата, които се отглеждат в семейства с пониски доходи; дали не трябва семейните плащания да се обвържат отново с минималната работна заплата; дали те трябва да продължат да са форма на социално подпомагане или да се превърнат в ефективни мерки за насърчаване на раждаемостта, подкрепа на семейството и отговорното родителство.
Считаме, че следва да се усъвършенства нашето трудово и осигурително законодателство и да се създадат поблагоприятни условия за съчетаване на трудовите и семейните ангажименти на родителите с деца.