Конфедерацията на труда „Подкрепа“ изразява острото си възмущение от действията на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, който отново взриви социалния диалог, грубо нарушавайки разпоредбите на Кодекса на труда и Правилника за организацията и дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който г-н Дянков по силата на закона е и председател.

Необходимо е да напомним на вицепремиера, че съгласно чл. 2 от Кодекса на труда държавата трябва да регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.

Грубо погазвайки този дух на сътрудничество и колегиалност, в дневния ред за заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 9 октомври т.г. не бяха включени и не се обсъждаха въпросите за въвеждането на 10 процентен данък върху лихвите по депозитите на гражданите в банките и проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г., които буквално на следващия ден бяха внесени от господин Дянков и приети от правителството.

По този начин важни въпроси, свързани със здравното осигуряване, жизненото равнище на гражданите и с бюджетната политика на правителството, умишлено не бяха подложени на обсъждане в НСТС, което според нас е грубо нарушение на чл. 3 ал. 2 от Кодекса на труда, който изисква тези въпроси да се обсъждат задължително при приемането на съответните нормативни актове. Като доказателство за липсата на такъв диалог, ние искаме незабавно да бъде публикувана стенограмата от заседанието на НСТС от 9 октомври 2012 г.

В тази връзка, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ настоява за пореден път да бъде освободен от състава на правителството министър Симеон Дянков, който носи основната вина за изключително тежкото състояние на икономиката на страната и за мизерията на българските граждани през последните няколко години.

Заявяваме и нашата решимост, след консултации с останалите социални партньори, да сезираме Върховния административен съд да отмени актовете на Министерския съвет от 10 октомври, с които са приети посочените въпроси, поради това, че не са изпълнени задължителните изисквания на Кодекса на труда за предварителен социален диалог.