Днес, 16 октомври 2014 г., ние протестиращите:

Д Е К Л А Р И Р А М Е,

че няма да спрем нашите протести, докато не подпишем споразумение с Работодателя (ЧЕЗ ГРУП) и Българската държава (МИЕ), че:
1. Собственикът на „ТЕЦ Варна“ ЕАД – ЧЕЗ ГРУП АД и Българската държава ще оздравят и продължат живота на „ТЕЦ Варна“ ЕАД след 31 декември 2014 г., който е ключов елемент за националната сигурност на Република България, чрез незабавно внедряване на предложението, формулирано от КТ „ПОДКРЕПА“, за работа на предприятието на процесинг,
2. Няма да има съкращаване на персонал и закриване на работни места във фирмите на ЧЕЗ в Република България. Лицензираните фирми – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, са ключови елементи за електроенергийната система на Република България.
3. След 31 декември 2014 г. няма да има дискриминация в заплащането на труда, практикувана във фирмите на ЧЕЗ ГРУП АД в България.
4. Е необходимо Българската прокуратурата незабавно да потърси съдебна отговорност от компетентните лица, виновни за неизпълнението, заобикалянето и/или нарушаването на приватизационните договори за „ТЕЦ Варна“ и Западния пул.