Уважаеми дами и господа,
Нееднократно сме ви информирали за проблемите във въгледобивните мини в Югозападна България и тяхната зависимост от ТЕЦ „Бобов дол“. Независимо, че ТЕЦ „Бобов дол“ изпълни задълженията си по изграждането на сероочистваща инсталация продължава да се стопира нормалната му работа. Намаляване на мощностите на ТЕЦ „Бобов дол“ води до спиране работата на мините и застрашаване сигурността на енергийните доставки към гражданите. Към днешна дата складовете на ТЕЦ-а са пълни на 100%, което пречи и спира нормалната работа на въгледобивните мощности, вследствие на което ще възникнат непоправими щети на работните места и ще доведат след себе си опасност от аварии и трудови злополуки.
Ограничаване производството на ТЕЦ „Бобов дол“ означава загуба на десетки хиляди работни места, обричане на глад и мизерия на целия регион и нагнетяване на огромно социално напрежение. Продължаването на спекулациите с цената на произвежданата електроенергия от ТЕЦ „Бобов дол“ ни кара да мислим, че някой умишлено и целенасочено иска ликвидиране на работните ни места.
Уважаеми дами и господа,
Настояваме за спешни мерки и действия за нормализиране работата на ТЕЦ „Бобов дол“ и въгледобивните дружества, които се изразяват в работата на централата с минимум два енергийни блока.
Заявяваме че, ако не бъде изпълнено нашето искане ще предприемем всички разрешени от закона действия в защита на работните ни места и физическото оцеляване на нас и семействата ни!

27.02.2013 г.
Гр. Бобов дол

Председател на Регионален Миньорски синдикат към КТ „Подкрепа“ – Бобов дол: /Чавдар Иванов/