Уважаеми братя и сестри – железничари,

Свидетели сме на действия, които могат да бъдат характеризирани с откровена арогантност, заплахи срещу желаещите да стачкуват и откровени лъжи от страна на ръководството на БДЖ по отношение на всичко несвършено от тях. За времето на досегашното си управление те показаха, че работят в пълно отсъствие на каквато и да е идея за социален диалог. Използват се механизми за конфронтиране на различните професии. До последния момент умишлено се отричаше, че предстоят съкращения на персонал. Истината е че след тези 2000 човека ще последват и още, докато броят им достигне 7000.
Българските железничари имат право да се борят и стачкуват :
– За запазване правото си на труд.
– За нарушените стачни споразумения от 10.03.2011г.
– За спиране на съкращенията и умишления фалит на БДЖ.
– За неизплатени валчери.
– За недоставено защитно и работно облекло.
– За неподписан Колективен трудов договор.
На свои заседания, Изпълнителните съвети на Синдикалните организации на Федерация транспортни работници „Подкрепа“ в „Столичен автотранспорт“ и „Столичен електротранспорт“ Решиха:
ДЕКЛАРИРАМЕ своята солидарност и пълна подкрепа на стачкуващите наши братя и сестри в системата на ЖП транспорта.
Обръщаме се към своите структури и колегите от цялата страна, за оказване на помощ и съпричастност и бързи действия съгласно динамиката на събитията. Напомняме, че Столичният градски транспорт е в СТАЧНА ГОТОВНОСТ поради редица неизпълнени споразумения.
Стачните ни комитети по места ще проведат спешни заседания и ще определят предстоящата стратегията за действие.

ЗА СС на „СТОЛИЧЕН ЕЛ.ТРАНСПОРТ“:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Г. Димитрова/

ЗА СС на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П. Контов/