На 4 ноември 2011 г. /петък/ от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие двудневна международна конференция на тема „Възстановяване чрез растеж и заетост – борбата и добрите практики на българските синдикати“. Приветствия към участниците в конференцията ще отправят министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов, президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров и старши експерт от Регионалния офис на МОТ за Източна Европа г-н Овидиу Журка.

Форумът се осъществява по инициатива на двата български синдиката КТ „Подкрепа“ и КНСБ със съдействието на Международната организация на труда, като цели основно обмяна на добри практики и синдикални стратегии за изход от кризата и възстановяване на икономиката чрез растеж и заетост. Освен българските предложения за антикризисни мерки, ще бъдат представени и алтернативни предложения, които синдикатите са направили към правителствата в Германия, Франция, Полша и Белгия.

Събитието е открито за представителите на медиите.