На 16 май 2014 г. /петък/ от 11.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на Конфедерацията д-р Константин Тренчев ще открие кръгла маса на тема „Семейно земеделие и заетост“. Събитието се реализира в рамките на международната година на семейното земеделие, инициирана от ООН и в контекста на прилагане на Европейска стратегия за заетост 2020.
Според официалните данни на последното преброяване на земеделските стопанства в България, техният брой е над 371 хил. С цел запазване на сигурността и достойния живот на 738 634 българи, влагащи труд в земеделието, КТ „Подкрепа“ организира кръгла маса, на която социалните партньори: МТСП, МЗХ, Браншовите организации в сектор „Земеделие“ и КТ „Подкрепа“ да обсъдят проблемите, свързани с липсата на количествена и качествена работна сила в сектора и в същото време – високата безработица /около 13%/ в последните години. Инициативата на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ е чрез диалог с българските власти, пряко отговарящи за политиките за заетост и аграрна политика на България, да започне едно тясно сътрудничество за разработване на план за действие относно постигане целите на Европейска стратегия за заетост 2020 и развитие на българското земеделие. КТ „Подкрепа“ и браншовите организации в сектора, създаващи основната заетост в „Земеделието“ настояват да се промени досегашната практика едва 4% от земеделските производители в България да получават около 80% от европейското финансиране. Това ще гарантира промяната и на друга негативна тенденция само 12% от общо заетите в сектора или 23% към заетите на пълен работен ден, да са участници в осигурителната система, съгласно данни на НОИ.
КТ „Подкрепа“ счита, че българското земеделие е стратегически отрасъл в нашата икономика, създаващо заетост и възможност за оставане на младите хора в сектора, което ще бъде предпоставка за справяне с демографската криза и запазване на българските традиции и национална идентичност.
Поканени за участие са: проф. Светла Бъчварова /председател на Комисията по земеделието и храните към НС/, д-р Хасан Адемов /министър на труда и социалната политика/, проф. Димитър Греков /министър на земеделието и храните/, д-р Асен Ангелов /изп. директор на Агенция по заетостта/. Участие в кръглата маса ще вземат и Национален съюз на градинарите в България, Българска асоциация БИОПРОДУКТИ, Национална асоциация на младите фермери в България, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национална земеделска камара, Национални развъдни организации и сдружения на животновъдите в България.