На 7 февруари 2013 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“, в рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA, ще се проведе двудневна международна конференция на тема „Социален диалог и несигурност на труда – български опит, регионални практики и европейски измерения“. Конференцията ще бъде открита от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев и зам.-министър Зорница Русинова, като в първия политически панел участие ще вземат: президентите на КНСБ – Пламен Димитров и на БСК – Божидар Данев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Камелия Лозанова, председателят на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски и на „Антибедност мрежа“ – проф. Духомир Минев.

Европейският работнически център EZA е най-голямата неправителствена структура, изповядваща християнски национални ценности, в която членуват 70 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от 25 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската „Солидарност“, най-големият румънски синдикат „Kартел Алфа“.

В конференцията ще участват синдикални лидери и експерти от България, Франция, Германия, Австрия и Сърбия, които съгласно работната програма ще обсъдят проблемите и ще обменят опит по следните теми:

 Несигурността на пазара на труда като феномен с нарастващо значение – реалности, тенденции и възможни синдикални стратегии;
 Легализиране на несигурната заетост в България: минимална работна заплата, плосък данък и равнища на осигурителен доход;
 Добри практики и проблеми в социалния диалог и колективното договаряне споразумения за надомен труд, дистанционен труд и за агенции за временна заетост;
 Младите хора и несигурните работни места европейски контекст и ситуацията в България.