Днес, 24 февруари 2012 г., в централата на КТ „Подкрепа“ се проведе двучасова работна среща на президента д-р Константин Тренчев, главния секретар Андрей Върбанов и експерти на КТ „Подкрепа“ с Н. Пр. Филип Отие посланик на Франция, г-жа Вероник Норт-Минка първи секретар и експерти към посолството.

На срещата бе обсъдена социално-икономическата обстановка в страната, нарастващото социално напрежение в редица отрасли, като здравеопазване, държавна администрация и образование. Пред посланика бе поставен въпросът за последните промени в Кодекса на труда, засягащи синдикални права; остро бе поставен и въпросът за премахване правото на събиране на членски внос по ведомост в някои държавни предприятия – исконно синдикално право в редица западно-европейски страни, включително и Франция.

Посланик Отие прояви интерес относно ефективността на социалния диалог в страната в период на стагнация на икономиката и на постоянно нарастващо равнище на безработицата през последните четири години. Н. Пр. Отие изрази готовност за участие на представителите на посолството в международна конференция, която КТ „Подкрепа“ организира в Конфедерацията на 1-3 март 2012 г. на тема „Смекчаване последиците от глобалната криза чрез социален диалог“, на която са потвърдили участието си и министър Тотю Младенов и останалите социални партньори.

На днешната среща се обмениха оценки и по предприетите здравна и пенсионна реформа, Закона за отнемане на неправомерно придобито имущество, както и успешни практики за ограничаване на сивата икономика и борбата с организираната престъпност.