КТ „Подкрепа“ изразява острия си гняв и възмущение по повод инсценираната банкова криза, целяща разчистване на сметки между отделните клонове на олигархичните мафиотски кръгове в България с помощта най-вече на прилежащите им медии.
Мръсна пиеса, която за втори път се опитва да бъде поднесена на българските граждани с дейното участие на институции, които по своето предназначение трябва да предотвратяват и преследват подобни деяния.
В държава, в която словото не се използва за пренасяне на послания, а за лъжи, никой не се изненадва от това, че едни и същи официални институции, оплетени в невидимите връзки на задкулисието, публично оповестяват взаимно изключващи се и противоречащи си тези.
След повдигнатите и самоотречени с лека ръка обвинения за подготвяни покушения, нахлуването в банкови офиси и изнасянето на огромни количества документация, беше поднесена и съшитата с бели конци теза за някаква липса на кредитни досиета.
Всеки, който има повече от бегла представа за начините, по които функционира една банка, знае, че информацията, съдържаща се в тези досиета на практика не може да изчезне, защото се пази на повече от едно места в различни институции.
Повече от очевидно е, че основната част от разигравания сценарий е ориентирана към унищожаване на банката за замитане на следи от финансови престъпления на всякакви участници, както и към отнемане на собствеността на нейните акционери – юридически и физически лица в рамките на същата тази олигархично-мафиотска война. В държава, в която частната собственост била неприкосновена.
Не може да се направи друг, освен този извод, при положение че вместо да бъдат предприети описаните в закона мерки за оздравяване на банковата институция, припряно се лансира тезата за нейното обявяване в несъстоятелност. Много добре знаем какво означава това в българския контекст на базата на хиляди известни подобни примери.
В този смисъл, особено недоумение буди мълчанието на Комисията за финансов надзор по този въпрос, защото КТБ е и публично дружество, 12 % от чиито акции са притежание на много на брой дребни акционери, най-вероятно и на пенсионни фондове.
В голямото разнопосочно говорене по темата напоследък прави впечатление и отсъствието на дебат по повод неуспешната атака върху втората банкова институция, което обаче навежда на мисълта за по-всеобхватен мащаб на планираната акция.
В обществения дебат не присъства и темата: защо, кой и как е предлагал решения, като например въвеждане на „банкова ваканция“, които биха тласнали страната в невъобразим финансов и социален хаос.
Искаме да припомним, че по силата на независещи от работниците обстоятелства, средствата, с които трябва да се изплащат техните трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и др плащания, свързани с положен труд, стоят блокирани в КТБ, с целия произлизащ от това риск за неносещи вина хора.
Недоумение и недоверие буди твърдението, че в рамките на 10 дни без да са ползвани достоверни източници на информация е направена констатация за определяне качеството на кредитния портфейл на кредитна институция от такъв мащаб.
По повод на всичко казано дотук, считаме, че предложението за стартиране на процедура по присъединяването на България към системата на Единния надзорен механизъм е стъпка в правилна посока, с евентуален бъдещ резултат, тъй като Европейската централна банка ще започне да изпълнява новите си задължения по банковия надзор през ноември 2014 г.
В този смисъл,

КТ „Подкрепа“ КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА:

– Да бъдат направени необходимите законови промени, така че от корпоративни влогове, надхвърлящи обема на покритите с гаранция, да могат да бъдат ползвани допълнителни средства, когато те ще бъдат употребявани за изплащане на трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки и др. плащания, свързани с положен труд от работниците в съответните предприятия.
– За връщане на доверието в системата за банков надзор да се потърси методологична помощ от Европейския банков орган и ЕЦБ с искането на определяне на независима комисия, която да анализира действията на институциите в България, действията на банката, да установи къде са пропуските в процедурите, в законодателството и да даде съответните задължителни препоръки.
– Да се извърши международен, независим, задълбочен и пълен одит на активите и пасивите на кредитната институция в регламентирания от закона срок.

С настоящото КТ „Подкрепа“, като организация, представляваща интересите на работниците и служителите – които са и сериозна част от гласоподавателите в Република България,

КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА,

че ще положи всички усилия в най-близко бъдеще всеки от участниците в този плитък, неинтелигентен, зле режисиран и скъпоструващ водевил да получи според това, което е направил и което тепърва ще направи по случая. Българските работници и служители съвсем не са прости и беззащитни хора, както се опитвате да ги третирате в последните вече 25 години.

За КС на КТ „Подкрепа“:

Д-р Константин Тренчев
Президент