Корпоративна Европа вече се възстанови от кризата, но от дълго време заплатите на работниците не са увеличавани.

В продължение на този дълъг период политическите лидери и работодателите се надпреварваха да намаляват или замразяват  заплатите, противопоставяйки работниците един срещу друг. Повече пари за работещите означава  не е само по-добър живот за тях – но създава търсене, която подкрепя икономиката и води до по-бърз растеж и по-справедливо обществено развитие.

За да се случи това  Европейското синдикално движение стартира нова кампания „Време е и  за нашето възстановяване – Европа се нуждае от увеличение на заплатите.“

Увеличението на заплатите за европейските работници е въпрос на социална справедливост. Днес нарастването на богатството и задълбочаването на неравенствата в  заплащането се задълбочават, правата на работниците – такива като колективното договаряне, което е най-добрия начин да се постигне увеличение на заплатите – трябва да бъдат насърчавани и защитавани от всички, а не да бъдат поставяни под съмнение, така, както се случваше през последните години.

Ето защо Европейското синдикално движение предприема тази решителна  кампания за да гарантира, че заплащането на работниците ще бъде повишено.

Корпоративна Европа вече се  възстанови от кризата, като същевременно най-богатите 1 % от населението получиха почти всички икономически печалби, докато заплатите на работници бяха замразени.

За повече информация може да проследите видеото на кампанията на http://payrise.eu/.

Присъединете се и подкрепете кампанията на ЕКП  на този уебсайт или я проследете във  Facebook и Twitter на #OurPayRise.