На своето заседание на 2 декември Изпълнителният съвет на ЕКП обсъди предложения от Европейската комисия текст за консултации по „ЕС 2020“ – новата стратегия за превръщане на ЕС в по-интелигентен и по-екологичен социален пазар.

В тази връзка, ние се обръщаме към вас, нашите организации-членки за становища и мнения по предложението на ЕК в срок до 31 декември 2009 г. Вашите предложения ще ни помогнат при разработването на окончателната позиция на ЕКП, която ще бъде представена на 15 януари 2010 г…