Според доклада, 25% от работниците в Европа заявяват, че са подложени на стрес на работното си място, докато 25% твърдят, че работата влияе негативно на здравето им.

Доклад, публикуван като част от кампанията Здравословните работни места помагат за преодоляване на стреса, представя преглед на психологическите рискове на работното място и дава примери за справяне с тези рискове. Понеделник 13 октомври – докладът е представен пред национални инспектори по труда и практици от няколко южно-европейски държави в Любляна, Словения. Четвъртък 16 октомври – пред политици на европейско ниво в Брюксел, Белгия.

Повтарящите се и монотонни задачи са сред най-чето изпитваните причинители на стрес за една четвърт от работещите в ЕС. Същият брой от работещите казват, че работата се отразява негативно на тяхното здраве.

Въпреки, че броят на лицата, работещи наднормено намалява – балансът между работата и личния живот остава сериозен проблем за една пета от работещите в Европа.

Все помалко хора работят извънредно, но несигурността на работното място расте в цяла Европа. Стресът, свързан с работа често е смятан за чувствителна тема, например – управителите на малки фирми намират за трудно справянето с психологическия стрес, поради липса на ресурси или опит.

Намаляването на психологическите рискове и защитата на работниците от тях са особено важни за удължаване на трудовия им стаж и за предотвратяване на ранното им отпадане от пазара на труда. Изследването подчертава, че не във всички страни-членки на ЕС, политиките за справяне с психологическите рискове са на едно и също равнище.

Д-р Christa Sedlatscheк, директор на EU-OSHA, описа този сравнителен доклад като отличен пример за сътрудничество между европейските агенции. Едно от ключовите послания на кампанията Здравословни работни места 2014-2015 е, че психологическите рискове, макар по-чувствителни, могат да бъдат овладени по същия ситематичен начин, както традиционните рискове на работното място.

С пълния текст на доклада, може да се запознаете на: http://bit.ly/1EsAKqo