На 25 ноември, въз основа на Доклада, приет от Комисията по заетостта и социалните въпроси, Европейският парламент с голямо мнозинство подкрепи стартирането на преговори с Европейския съвет по проекта за Директива относно минималните работни заплати.

Сега е важно да се предприемат бързо следните стъпки:

  • Министрите да приемат своята позиция за преговори и да позволят на дискусиите да преминат напред към следващия етап;
  • Да бъдат дадени на Швеция и Дания гаранции, че този закон няма да засегне тяхната добре функционираща система на колективно договаряне.

По начина, по който Европейският парламент подкрепи  закона за повишаване на минималните заплати и колективното договаряне днес, се вижда че това е крайно необходимо на работещите хора в цяла Европа. Без съмнение това е действие в подкрепа на възстановяването.

Заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч, заяви:

„Гласуването е критичен крайъгълен камък по пътя към подобряване живота на милиони работещи хора, които се борят с ниските заплати в целия ЕС – но това ще има значение само ако преговорите по Директивата приключат бързо.“

Тя добави: „Достойните заплати не са само правилното нещо за хората – те ще дадат навременен тласък на цялата икономика, защото знаем, че хората с ниски доходи не могат да си позволят да спестяват и вместо това ги харчат за стоки от първа необходимост, и може би от време на време за дребно лакомство за децата си.“

Министрите трябва да покажат, че тази ситуация изисква спешни действия, защото 9,5 млн. работещи хора изпитват затруднения да плащат сметките си за отопление, докато милиони други трябва да ядат по-малко храна с по-лошо качество или са принудени да задлъжнеят, за да си позволят наема.