Трети ден продължават ефективните стачни действия на работещите 7 500 човека в системата на Агенцията по горите.

До този момент при поетапното включване в ефективни стачни действия са 80% от работещите, а днес се включиха още 20 поделения. В сряда ще се включат нови 17 звена, с което ефективно стачкуващите ще достигнат 86%.

Вместо да се водят преговори между Единния стачен комитет на ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ към КНСБ и НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО” на КТ „Подкрепа“, ръководството на Агенцията в лицето на доцент Стефан Юруков упражнява натиск и води сепаративни преговори по места с ръководителите на държавните лесничейства в Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Кърджали и др. След посещението на г-н Юруков на ръководствата на държавните лесничейства в Стара Загора, Чирпан, Ловеч, Русе, Тутракан, Черни Осъм се упражнява административен натиск срещу провежданите ефективни стачни действия.

Единният стачен комитет и ръководствата на двете федерации на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ призовават екипите на г-н Юруков, още днес или утре сутринта /09.10.07 г./ за спешни преговори по стачните искания. В противен случай, вина за ескалацията на напрежението в системата на Държавна агенция по горите ще носи той и неговият екип.