Сутрин, ако е зима, влизаш в хладилник, а през лятото си на сауна. Причината за тези атмосферни условия е старата дограма, която не е подменяна никога, а съществува от времето на НПК-тата. Но това е възможно да се преглътне, ако не беше и опасно. Тъй като са се чупили прозорци и по чудо няма жертви. Явно Господ е с нас, защото няма пострадали, когато са се разпадали паравани, бюра и столове – често явление в нашата служба.
В приветливата ни приемна гражданите са доволни, ако влизайки не успеят да се спънат в скъсания балатум. Но това скъсява дистанцията между социалния работник и клиента, още повече че параванът няма остъкление и контактът ни е фейс ту фейс. Идилията е пълна, ако клиентът не ни се скара за обстановката, то следва съчувствие или удовлетворение, че всички сме на един хал, включително и държавната ни институция. Как да не ни е голям авторитетът при това положение – просто нямаме такъв. Следва репликата от наша страна, че нямаме бланки за еди каква си помощ и трябва клиентите да си го закупят. Тук вече добрата атмосфера е застрашена: ако чупим пръсти и се извиняваме на гражданите, може и да ни се размине поредният скандал. Следва опит за откриване на печатница в службата, тъй като на практика липсва всичко, което ни е необходимо, за да работим – описи, картони, контролни листове и други подобни бюрократични хартийки. Но тази печатница няма как да работи на старата ни техника от 90-те години. За да напечатаме някое служебно писмо, губим часове, вместо минути. Поради високотехнологичния процес производителността ни на труда надвишава световните стандарти по губене на време, както и по губене на личните ни парични средства, за да работим. Закупуваме си всичко, за което може да се сетите – от калкулатори до кламери, тонер касети и самата хартия. Друго перо са разходите ни за телефони – ползваме личните си за служебни разговори. Освен това всеки дребен ремонт също е за наша сметка. Колко брави и патрони сме сменили, ел. крушки и т.н. – вече имаме втора специалност за монтьори и ел. техници.
На фона на тези умения от нас не се изисква да сме с висше образование, поне не и по длъжностна характеристика. Че защо ни е? Така ще сме по-близо до масата и до гетото, които обслужваме.
Както забелязахте, за заплатите си не говорим, защото толкова заслужаваме.