В този брой:

  • Матю Каруана Галиция: „Правя всичко възможно смъртта на майка ми да не е напразно!“
  • София Виганд: COP26 разочарова младите хора, но не им отне надеждата
  • Трябва да се преодолеят нарушенията на свободите и правата на Шенгенското пространство
  • Обръщане на негативните тенденции в областта на върховенството на закона в целия ЕС с помощта на гражданското общество
  • 5G — ЕИСК настоятелно призовава Комисията да направи допълнителна оценка на въздействието върху човешкото здраве и околната среда

ЕИСК информационен бюлетин – декември 2021 г.