Вчера, 18 ноември 2013, Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) изрази своята дълбока загриженост по повод задълбочаващата се в България криза и изказа своята пълна подкрепа към КТ „Подкрепа“ и КНСБ в усилията им да защитят българските трудещи и техните семейства.

Изправен пред продължаващо месеци наред обществено недоволство от лошото и политизирано управление, българският парламент обсъжда Закона за държавния бюджет за 2014. Остават нечути и без последствия конструктивните предложения на синдикатите, направени в рамките на Националния Съвет за тристранно сътрудничество, целящи да бъдат разрешени проблемите с растящата бедност, безработица, влошаването на качеството на обществените услуги, корупцията и борбата с монополите.

Генералният секретар на ЕКП г-жа Бернадет Сегол заяви вчера: Българските работещи не бяха чути от политическия елит, който не се съобрази с техните искания. Те заслужават много повече и по-добро отношение и е крайно време един нов Социален договор да бъде приет, спазващ стандарните за честност и достойнство, което се очаква от всяка европейска страна-членка.

ЕКП ще продължава да оказва пълна подкрепа на синдикатите от България в техните справедливи действия в защита на своите членове!