По повод Международния ден на жената – 8-ми март, ЕКП призовава жените в Европа да упражнят своето право на глас на предстоящите през месец май избори за Европейски парламент, защото тези избори ще бъдат едни от най-важните от десетилетия насам. Следователно, гласуването на жените ще бъде от съществено значение за техните резултати, вотът на жените може да окаже решаващо значение за възпирането на възхода на антиевропейските и крайно десните партии!

Затова, ЕКП отправя призив към жените да гласуват на европейските избори и то за жени-кандидати – за онези,  които подкрепят исканията на синдикалното движение, защото това са искания за равенство между половете и за Европа – по-справедлива за работещите. Вотът на жените реално би могъл да доведе до избиране на по-малко кандидати на крайно десни партии – тъй като жените са по-малко склонни отколкото мъжете да гласуват за екстремистки, популистки или крайно десни партии.

За синдикалните организации равенството между половете е преди всичко въпрос на социална справедливост и на социален напредък. То е напълно противоположно на онова, което искат крайно-десните и ултраконсервативни националистически партии, които проповядват омраза към различните, отричайки конструктивно европейско сътрудничество и равнопоставеност  между половете.

Синдикалното движение е за:

  • Равно заплащане между половете
  • Ефективно прилагане на Европейският стълб на социалните права
  • Действия на равнище ЕС за активна защита на правата на жените
  • Превенция срещу тормоз и насилие на работното място.

ese-EU-election-8march_1 (2)ese-EU-election-8march_2ese-EU-election-8march_4