По време на Тристранна социална среща на високо равнище – с президентите Юнкер и Туск, министър-председателя Ратас (Естония) и министрите на труда от Естония, България и Австрия – генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) Лука Визентини призова към бързо оповестяване на амбициозния Европейски стълб на социалните права и предложи редица инициативи, включващи:

  • „Алианс за по-високи заплати в ЕС“, посредством който да бъде преодоляна разликата в заплащането между Източна и Западна Европа и който да обедини европейските институции, националните правителства, работодателски и синдикални организации с цел да предложат начини за повишаване възнагражденията на работещите хора от Централна и Източна Европа в посока изравняване със западноевропейските такива;
  • Нов подход за плавно преминаване към „справедлив преход“ за предвиждане, планиране и управление на промените, предизвиквани от дигитализацията и други предизвикателства, включително декарбонизацията: обединяване на работодателски, синдикални организации и властите на европейско, национално и регионално равнище, за да се гарантира, че възможностите се използват максимално, а също така и че нито един работещ човек/общност няма да бъдат изоставени;
  • Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) да подпише с работодателските организации и Европейската комисия споразумение, изразяващо ангажимента им да работят заедно за интеграцията и включването на мигрантите и бежанците в пазара на труда.

„Сега не е време за политическо позьорство“, заяви Лука Визентини. „Синдикатите са изключително сериозни що се отнася до разрешаване на проблемите, пред които е изправена Европа, а също така и в сътрудничеството и работата си с други организации с цел тези решения да бъдат приложени. Искаме да създадем положителна промяна в полза на работещите хора.“

„Срещата на върха в Гьотеборг и последвалите срещи на високо равнище относно бъдещето на Европа ясно показват, че ЕС иска по-добра Европа за хората на труда.“

Работниците и служителите в държавите от източната част на ЕС печелят доста под половината от средната работна заплата на същите в 15 страни-членки отпреди разширението през 2004. Трудещите се в 10 страни от източната част на ЕС печелят съответно 18% и 42% от заплатите в западната част (данни за България: 18%, за Естония: 42%). Словения е единствената източна държава от ЕС, в която работещите получават повече от половината (60%) от средната заплата в ЕС-15.

Алиансът за по-високи заплати в ЕС може да разгледа редица въпроси, включително: повишаване на производителността, цели за минимални заплати, отраслово колективно договаряне, както и преговори с мултинационалните компании по темата.