Европейският Синдикален Институт (ЕСИ) представи нова визуална карта, показваща динамиката на заплатите в Европейския съюз от 2000г. до 2012 г. За Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) това илюстрира драматичното влияние на политиките за строги икономии върху заплащането в ЕС. Десет месеца преди Европейските избори, масовата безработица и политиките за намаляване на заплащането са опасни за гражданската подкрепа на Европейския проект. ЕКП предупреждава европейските лидери: За да се възстановява растежът и доверието спешно е необходима промяна, и то в правилната посока.

От началото на кризата ЕКП изрази своите мрачни опасения за негативното въздействие на политиките за строги икономии върху икономическото и социалното положение в Европа. Както непрекъснато показваха всички тенденции, това влияние доведе до огромно повишаване на безработните, днес повече от 26.5 милиона души са без работа. Инфографиката на ЕСИ, базирана на скоро пудбликувания доклад – Benchmarking Working Europe показва, че в повечето от страните, когато се повишава безработицата – заплатите падат, и оказват сериозен риск за бедност и социално изключване.

„Това което доказва тази визуална карта на развитие на динамиката на заплатите е, че те са били основната цел на политиките за строги икономии в Европа. Тези политики очевидно са се превърнали в ключов елемент или в механизъм за корекция, чрез вътрешното обезценяване на труда, което те включват“ каза Бернадет Сегол, Главен секретар на ЕКП. „Тази тенденция не разреши проблемите с „конкурентноспособността“ и най-вече на тези страни, които ползваха спасителни финансови схеми. Напротив, те влошиха вече съществуващите проблеми, като повлияха на найуязвимите. Това е неприемливо и рискува да подкопае още повече нестабилната гражданска подкрепа за Европейския проект“.
Може да видите визуалната карта на следния линк: www.etui.org