Средната годишна сметка, плащана за електрическа енергия вече е по-голяма от месечната заплата на нископлатените работници в повечето държави-членки на ЕС, установи анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC).

Около 9,5 милиона работещи хора вече са били затруднени при плащането на сметките си за електрическа енергия още преди началото на кризата. В цяла Европа, до месец юли тази година, цената на газа и електричеството се е повишила с 38% в сравнение с миналата година, като тези цени продължават да нарастват.

Това кара работниците в 16 държави-членки на ЕС, получаващи минимална работна заплата, да заделят еквивалента на месечната си заплата или дори повече, за да поддържат осветлението и отоплението в домовете си (вижте приложената таблица). През 2021 г. това се случваше само в осем държави-членки.

Броят на дните, през които човек с минимална заплата трябва да работи, за да заплати сметката си за електрическа енергия, се е увеличил драстично в някои страни: Естония (+26), Холандия (+20), Чехия (+17), Латвия (+16).

В четири държави – Словакия, Гърция, Чехия и Италия – средната годишна сметка за електрическа енергия вече е повече от месечната заплата на работник, който получава средната заплата за страната.

Трябва да се отбележи, че тези данни се отнасят за цената на електрическата енергия през юли 2022 г. Кризата, пред която са изправени работниците в момента е още по-лоша и се влошава поради по-нататъшното увеличение на цената на енергията и на други основни стоки, като хранителните например.

Таблица, сравняваща годишните сметки за електрическа енергия и размерите на месечните заплати и на МРЗ (в национални валути по държави-членки на ЕС ):

Държава   Годишни разходи за енергия    юли 2022          

Брутна МРЗ 2022     

Дни, за работещите на  МРЗ  за плащане на годишни сметки за    енергия 2022

Среден годишен доход

2022

Дни, за работещите на    среден доход заплащане на годишни сметки за        енергия 2022

 

Франция

 

1.603 1.646 30 29.972 20
 

Румъния

  

2.506 2.550 30 42.563 21
 

Унгария

  

198.497 200.000 30 3.768.313 19
 

Германия

 

1.907 1.744 33 33.847 21
 

Португалия

 

950 823 35 15.444  

22

 

 

България

 

836 710 36 14.854 21
 

Ирландия

 

2.104 1.775 36 38.555 20
 

Латвия

 

604 500 37 11.835 19
 

Белгия

 

2.227 1.842 37 33.336 24
 

Хърватска

 

5.746 4688 37 79.061 27
Испания 1.455 1.167 38 21.872  

24

 

 

Словакия

 

959 646 45 11.551 30
 

Нидерландия

 

2.795 1.756 48 41.363 24
 

Гърция

 

1.479 832 54 15.124 36
 

Естония

 

1.165 654 54 16.236 26
 

Чехия

 

34.468 16.200 65 376.777 33

EКП призовава държавните лидери да предприемат решителни действия за прекратяване на постоянното покачване на цените на електрическата енергия в Европа и предлага План от шест точки, който е изпратен на председателя на ЕК г-жа Урсула фон дер Лайен, до г-н Шарл Мишел и до много други европейски лидери.

Този План включва искания за:

  • Увеличаване на заплатите, за да се отговори на увеличението на разходите за живот, това на практика означава подкрепа за колективното договаряне.
  • Увеличаване на минималните заплати, за да се гарантира тяхната адекватност и осигуряване на целеви спешни плащания за нископлатените работещи, които се борят да покрит сметките за електрическа енергия. Приемане на забрана за прекъсване на електроподаването при неплатена сметка.
  • Ограничаване на цената на ел. енергия за домакинствата и приемане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании.
  • Национални и европейски мерки за антикризисна подкрепа за защита на доходите и работните места в индустрията, услугите и публичния сектор, включително мерки от типа SURE за защита на работните места, доходите и за финансиране на социални мерки за справяне с тази криза и процесите на справедливия преход.

По този повод заместник-генералният секретар на EКП допълни: „И преди настоящата криза милиони работещи хора вече имаха затруднения при плащането на своите сметки. Сега от тях се иска да плащат нови, главоломно нарастващи разходи за електрическа енергия със същите заплати, но чиято стойност пада. Когато сметката ви струва повече от месечната заплата няма как да спестявате пари, за да промените положението си. Понастоящем тези цени са просто непосилни за милиони хора – зад тези цифри стоят реални хора, които трябва да вземат все по-трудни решения за това дали могат да си позволят да пуснат отопление или да приготвят топла храна за децата си. Междувременно, изпълнителните директори и акционерите на енергийни компании се радват на рекордни печалби за тяхна сметка. Това е неморално и политиците трябва да се справят с тази криза, преди тя да отнеме човешки животи – нещо, което може да се случи тази зима. Време е за справедливо увеличение на заплатите, за таван на цените на електрическата енергия, за данък върху свръхпечалбите и за осигуряване на спешни допълнителни плащания за най-бедните домакинства.