На 15 януари 2013 г. Европейският парламент (ЕП) прие с голямо мнозинство от 503 гласа „за“, 107 „против“ и 72 „въздържали се“ доклад на тема „Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането“, настоявайки Европейската комисия да разработи проект на Закон за управлението на преструктурирането в Европа.

Европейската конфедерация на профсъюзите приветства това решение и решително призовава Европейската комисия да предприеме бързи действия в тази насока. Коментирайки гласуването в ЕП, Джудит Киртон-Дарлинг, Конфедерален секретар на ЕКП, заяви: „Със своя вот, огромното мнозинство от Европейския парламент призна необходимостта от разработване и приемане на европейска правна рамка за по-добро и по-ефективно предвиждане и управление на икономическите промени. Защото през последните три години ние наблюдавахме,че при създаването на всяко едно ново работно место, две работни места бяха загубени. И въпреки това, Комисията не предложи адекватна стратегия. За Европейския съюз, укрепването на правната рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите, и на техните организации, осигуряването на обучение и образование са изключително важни мерки и те трябва да бъдат част от тази нова стратегия. След десетилетия на спорове, вече е крайно време Комисията да действа в тази насока и да предложи законодателно решение“.