Всяка пролет списание „Forbes“ издава списък на милиардерите по света, който се разширява с почти всяка изминала година през последното десетилетие.

Списъкът, издаден през 2017 г., съдържа 445 милиардери от страните на Европейския съюз (ЕС). Според списанието, общата нетна стойност на техните активи надхвърля 1,3 трилиона евро.

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) счита, че публикуването на подобен списък представлява една прекрасна възможност да бъде обърнато внимание на „списъка с не-богатите“ – това са тридесетте милиона европейци, които работят и които са в опасност от изпадане в състояние на крайна бедност. Това са хора от всички възрасти, от всички държави от ЕС и от всички индустриалните сектори. Някои от тях са платени дори по-ниско от минимално определеното равнище на заплащане, други се намират в капана на несигурните работни места, а има и такива, които биват експлоатирани.

Като част от своята Кампания „Европа се нуждае от увеличение на заплатите“, ЕКП публикува днес своя „фалшива“ версия на корица на списание „Forbes“, подчертавайки огромния контраст между постоянно нарастващите възнаграждения на ръководители и ниските такива на хората, които работят усилено, но остават „на дъното“. Конфедералният секретар на ЕКП Естер Линч заяви: „Докато някои от изпълнителните директори получават неприлично високи заплати, много от работещите се борят „да свържат двата края“ и не получават реално увеличение на възнаграждението си в продължение на години. Време е да се намали разликата в заплащането, като се увеличат доходите на всички работници, а максималното съотношение на заплащането на ръководители/мениджъри към това на работниците да бъде свито, както и да се наложи много по-голяма прозрачност по отношение на възнагражденията.“

18-месечната кампания за увеличаване на заплащането има за цел да насърчи повишаването на заплатите за европейските работници като най-добрият начин за стимулиране на реалния растеж на европейските икономики, насочен към потребителите. Европейската конфедерация на профсъюзите и нейните филиали смятат, че най-добрият път към тези увеличения е споразуменията за колективно трудово договаряне.

Горе-споменатата версия на „фалшива“ корица на списание „Forbes“ може да бъде открита и на facebook страницата на Кампанията, както и twitter, като просто потърсите: #OurPayRise.

Повече информация можете да откриете на официалния сайт на Кампанията: www.payrise.eu