На 14 септември президентът на KT „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов участва във форум за експертно обсъждане относно „ERTMS и FRMCS и внедряването им в железопътния подсектор в България”. Събитието е организирано в партньорство с Българска търговско-промишлена палата и Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации индустрия (RASTIA).

„Като говорим за развитието на железопътната мрежа, със сигурност един от елементите в нея е повишаването на скоростите, което от своя страна изтъква на преден план проблема със сигурността на железопътния транспорт. Проблем, който би трябвало да заеме своето подобаващо място в Националния план за възстановяване и устойчивост. Нещо, за което ние от КТ „Подкрепа“ от години наред говорим.“, подчера Димитър Манолов.

На срещата бяха обсъдени и предложени конкретни мерки за изпълнение на:

  • Ускорена цифровизация в подсектор железопътен транспорт;
  • Ускорено въвеждане по основните TEN-T (Trans-European Networks) коридори в България на ERTMS (Европейска систена за управление на влаково движение);
  • „Национален план за възстановяване и устойчивост“  и приоритета за внедряване на ERTMS;
  • Преминаване от GSM-R към FRMCS (Future railway mobile communication systems)
  • Варианти за внедряване на 5G и FRMCS при превоза на пътници и товари по железопътната мрежа на страната.

Участие във форума взеха Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията, UIC (Международен железопътен съюз), ERA (Европейска железопътна агенция), превозвачи, оператора на инфраструктурата, производители на оборудване и системи за безопасност, както и представители на висши учебни заведения.

Пълно видео от проведения форум може да видите ТУК.