От понеделник 17 септември 2012 г. МКП стартира нова инициатива – подготовка и публикуване на електронен вестник със заглавие „Equal Times“ с цел информиране на работещите хора по цял свят. В него ежедневно ще се публикуват световни новини по трудови въпроси, ще включва: блогове, изразяващи становищата на общности; изследвания на различни трудови казуси; платформа за действие на членове и симпатизанти с цел насърчаване включването им в различни он-лайн кампании.

Електронният вестник „Equal Times“ се спонсорира от МКП, като ще представлява платформа на синдикалното движение и поддръжниците му, посредством която да се изложат на показ несправедливостите, да се стимулира: дебатиране по трудови въпроси, формиране и изразяване на становища, както и предприемане на конкретни действия. За разлика от масовите медии, в рамките на елекртонния синдикален вестник ще се оценяват, анализират и публикуват истински истории на работници и служители.

Със съдържанието на изданието ще можете да се запознаете на три езика: английски, френски и испански език от следният уеб-сайт: www.equaltimes.org.