Изявление на ЕКП по повод Международния ден на жената

В своето изявление Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) подчертава:

Европейските правителствата трябва да прекратят безрезултатните и продължили седем години преговори и да приемат минимален размер от осемнадесет седмици за отпуска по майчинство.

По повод Международния ден на жената ЕКП:

– отново подчертава необходимостта да се увеличи продължителността на отпуска по майчинство в ЕС, с цел да бъде достигнат международния стандарт;
– призова европейските правителства да постигнат съгласие по това предложение, което е блокирано от 2008 г.!

„Това положение е абсолютно скандално – от 2008 г., правителствата в ЕС блокират предложението за увеличаване на отпуска по майчинство“, заяви Бернадет Сегол,генерален секретар на ЕКП. „Сега тези правителства трябва да действат решително, за да излязат от тази позорна ситуация. Осемнадесет седмици платен отпуск по майчинство е международен стандарт, но правителствата в ЕС не приемат този факт. За тях не бе трудно да налеят огромни финансови ресурси за спасяване на еврото, но се оказа много трудно да приемат решение, което да увеличи правата на жените. Този факт говори ясно за ценностите на днешните европейски правителства. Също така, от съображения за подобряване здравето и безопасността при работа е необходимо да се гарантира по-добра защита на бременните работнички, като същевременно се прекрати нарастващата тенденция на некоректни уволнения на жени, които са информирали работодателя за бременността си или са се върнали на работа след отпуск по майчинство.“

Някои факти за отпуска по майчинство

От 1992 г. правото на ЕС гарантира на жените 14 седмичен минимален размер на отпуска по майчинство и съответното обезщетение.

През 2008 г. Европейската комисия предложи да повиши този размер до 18 седмици, т.е. до стандарта на Международната организация по труда към ООН. Оттогава Европейският парламент и Съвета не успяват да се споразумеят за размера на това увеличение! През декември, Европейската комисия заяви, че ако не бъде постигнато споразумение в рамките на шест месеца, тя ще оттегли предложението си. ЕК заяви също, че е готова да направи ново, „по-модерно“ алтернативно предложение, но на практика, то няма да бъде правно обвързващо и следователно ще има ограничен или почти никакъв ефект. Сега Европейският парламент трябва да направи нов опит за постигане на споразумение.

Осемнадесетседмичният платен отпуск по майчинство ще гарантира по-високи стандарти на жените в Австрия, Белгия, Хърватия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Люксембург, Нидерландия, Словения, Испания и Швеция. Само в три държави – Хърватия, Германия и Швеция отпуска по майчинство трябва да се увеличи с четири седмици, за да достигне до 18-седмичния международен стандарт.

Видео посланието на Bernadette Ségol по повод Международния ден на жената може да видите на: https://www.youtube.com/watch?v=OgTCbXrnMMk