За трети пореден мандат д-р Константин Тренчев беше преизбран за вицепрезидент и член на Дирекционния съвет на ЕКП, като за периода 2013-2015 ще представлява синдикатите от Югоизточна Европа в този най-авторитетен синдикален форум в Брюксел. Д-р Тренчев продължава да бъде първи и единствен българин на такъв висок пост в европейската синдикална йерархия.