Разликата  в заплащането на труда между заетите в Германия и това на работещите в Полша и Унгария се е увеличила в сравнение със стойностите, регистрирани през 2008 г.

Съгласно данни, посочени в публикувано наскоро от Европейския синдикален институт (EСИ) изследване на тема „Защо Централна и Източна Европа се нуждаят от повишаване на заплатите?“:

  • През 2008 средната работна заплата в Полша е била 33% от средната брутна работна заплата в Германия, като през 2015 г. тя е намаляла до 29,3%.
  • В Унгария това съотношение е било 31.9% през 2008 и е намаляло до едва 25% за 2015.
  • В Чехия съотношението е било 34.9% през 2008, спаднало до 30.9% за 2015.

През годините след началото на 90-те и през 2008 г. бе постигнато значително сближаване на заплатите на работниците в Полша, Унгария и Чешката република и това на заетите в Германия, но разликата започна да се разширява след 2008 г., като достиженията от периода 2000-2008 бяха загубени.

Работниците в Полша, Унгария и Чехия са експлоатирани като евтин труд – заяви Естер Линч, конфедерален секретар на ЕКП.

Вместо да намаляват, неравенствата между Изтока и Запада, става все по-големи.

Работниците в Централна и Източна Европа заслужават значително увеличение на заплатите, което да доведе да намаляване на разликата в заплащането между Изтока и Запада.

Една от причините за нарастващата неравнопоставеност изток-запад е, че в Централна и Източна Европа колективното договаряне между синдикатите и работодателите е отслабено, докато то остава силно в Германия. ЕС и националните икономически политики следва да насърчават колективното договаряне и да третират заплатите не само като разходи, но и като средство за стимулиране на икономическото търсене. Ако работниците разполагат с повече пари, те ще ги изразходват за стоки и услуги, което ще е от полза и за бизнеса, ще стимулира растежа и ще доведе до създаването на работни места.

Ниските заплати са се превърнали в характерна черта на Централна и Източна Европа, а регионът рискува да остане на ниски заплати, ако правителствата им  и ЕС не предприемат решителни действия, за да се измъкнат от този капан.

В публикацията на ЕСИ се посочва също, че за периода 2008-2015 г. производителността в Полша, Чешката република, Словакия, Латвия, Словения и Естония е нараснала повече от реалните заплати (коригирани с инфлацията) и това, че реалните заплати са намалели в Румъния и Хърватия, докато производителността се е увеличила.

За повече подробности маже да се запознаете с пълния текст на публикацията на ЕСИ на:

http://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Why-central-and-eastern-Europe-needs-a-pay-rise