На 8 март 2012 г. от 11.00 ч. в х-л Шератон, президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие заедно с Шарън Бъроу /генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите/, Йозеф Ниемиец /зам.генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите/, Пракаш Лугани /МВФ/, Робърт Кайло /МОТ/, Тотю Младенов /министър на труда и социалната политика/, Пламен Димитров /президент на КНСБ/, Васил Велев /председател на АИКБ/ двудневна конференция на тема „Заетост и доходи – диалог за растеж и по-добро бъдеще на България“.
Основните теми на конференцията ще бъдат в четири панела:
– Макроикономическа политика, включваща фискална експанзия, сива икономика, лихвени проценти, кредити за бизнеса;
– Индустриална политика с оглед на развитие на индустрии с по-висока добавена стойност и производителност;
– Заетост и политика за заплатите, колективни договаряне и обхват на растежа, воден от доходите;
– Пенсии, минимален праг на социална защита, мерки срещу бедността и социален диалог.
Събитието се организира от КТ „Подкрепа“ и КНСБ, съвместно с Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), Международната организация на труда (МОТ) и Международния валутен фонд (МВФ).