На 16 декември 2014 г. /вторник/ от 11.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънчев“ 2, зала „Мецанин“/, президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие заключителна пресконференция на проект „ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“.

В рамките на проекта бе изготвен инструментариум с процедури за пряко съдействие на работници-мигранти от страни-членки на ЕС и подпомагането им при преноса на социалноосигурителните им права.

По време на пресконференцията ръководителят на проекта и конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ Емил Димитров ще представи осъществените дейности и постигнатите резултати от проекта, чиято основна цел бе информиране и пряко съдействие на работници, както и иновативен модел на междуинституционално сътрудничество в партньорство с НОИ, EURES и „Arbеit und Leben“ – Хамбург.

Поканени да вземат участие са представители на министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, НОИ, EURES, посолството на Германия в София, представителството на ЕК в България.

Събитието се реализира от КТ „Подкрепа“ в рамките на проект „ОСЕМ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – „Без граници Компонент 1“ – Фаза 2 – BG051PO001-7.0.07.