На 27 април 2022 г. от 12.00 ч. в Националния пресклуб на БТА ще се проведе заключителна пресконференция по проект „SUSODCO“: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство.

Участие ще вземат: инж. Иоанис Партениотис – вицепрезидент и председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“; Валентин Николов – изпълнителен директор на Камарата на строителите в България; Йордан Йорданов – зам.-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“; експерти от КСБ.

По време на събитието вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис ще представи изграждането на нова несъществуваща до сега институция между социалните партньори в сектора – Помирителна комисия и Доброволен трудов арбитраж в строителството.

Също така ще бъде направено кратко представяне на събитията за изграждане на капацитет и на приоритетните теми за социален диалог в България в сектор Строителство; ще бъде обсъдена дигитализацията в строителството и професионалното образование и обучение.

Проектът „SUSODCO“ е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на партньорите в социалния диалог в строителната индустрия от партньорските държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа.