VIII-ият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 8-10 февруари 2011 г. в Зала 3 на НДК. КОНГРЕСЪТ е върховен орган на Конфедерацията, който се свиква веднъж на четири години. КОНГРЕСЪТ приема Устав, утвърждава общата Програма на Конфедерацията, взима решения по всички въпроси, засягащи цялостната й дейност и избира екип от президент и вицепрезидент с мандат до следващия конгрес.

Журналистите, желаещи да отразят VIII-ия КОНГРЕС на КТ „Подкрепа“, трябва да изпратят официално писмо от медиата до дирекция Пресцентър и връзки с обществеността на имейл press_center@podkrepa.org. В писмото следва да се посочат трите имена на журналиста, телефони за връзка, електронна поща.

Медиите могат да акредитират екипи, които да включват репортер и оператор/фоторепортер, а за телевизиите и технически лица.

Крайният срок за изпращане на исканията за акредитация е 03 февруари 2011 г.

За повече информация тел. 987 68 82