Днес, 1 юни бе официално открита 104-тата сесия на Международната конференция на труда Да изградим бъдещето чрез „Достоен труд“, която ще продължи до 13 юни в Женева, Швейцария.

През настоящата година конференцията на МОТ, на която присъстват делегати от 185-те страни-членки, ще обсъди ключови въпроси, свързани с бъдещето на заетостта, прилагането на международните трудови стандарти, системите за социално осигуряване и социална защита, борбата с неформалната икономика, промените в климата, състоянието на малките и средни предприятия. Ще бъдат приети програма за действия и бюджет за периода 2016 -2017.

В обръщението си към делегатите на конференцията, Генералният директор на МОТ Гай Райдър ще представи доклад с визията на МОТ за бъдещето на заетостта през следващите сто години.

В четвъртък-11 юни, на среща на високо равнище на представителите на работниците, ще бъдат обсъдени възможностите за справяне с измененията на климата и приноса на хората на наемния труд за решаване на това сериозно предизвикателство. Дискусия по повод Световния ден срещу детския труд ще бъде проведена в петък, 12 юни.

Редица високопоставени гости, включително държавни глави и представители на социалните партньори, ще направят официални изказвания. Президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов – официален делегат на българските работещи, ще изнесе своя доклад за България пред 5000-те делегати в 104-та сесия на Международна конференция на труда на МОТ в Женева на 8 юни 2015 г.