На 29 април 2009 г. (сряда) от 9.00 часа в централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе заседание на Националния стачен комитет на КТ „Подкрепа“ относно готовността на структурите на Конфедерацията за протестни действия.
От 10.00 часа ще се проведе среща на Стачния комитет с Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“.