За единен протокол на МВР, по който да действат всички училища в случаи на бомбени заплахи към тях, настояват от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. От профсъюза искат още унифициран пропускателен режим за учебните заведения, както и задължение към директорите да държат дворовете на училищата и детските градини оградени и заключени. В допълнение от синдиката смятат, че бомбените заплахи към учебните заведения от понеделник насам не заплашват нито изборния ден, нито учебната година.

Председателят на синдикат „Образование“ Юлиян Петров призова МВР да преговори и прецизира протоколите за действие на училищата в случаи  на бомбени заплахи към тях.

Държавата следва да осигури адекватна охрана на училищата, посочват още от Синдикат „Образование“.

Като нерешен проблем в системата на образованието Юлиян Петров определя и училищните дворове. Директорите та учебните заведения, според него, трябва да са задължени да държат тези пространства оградени и заключени.

Методиката за действие в случаи на опасност трябва да бъде опреснена и по отношение на действията на родителите на учениците.

От синдиката смятат, че бомбените заплахи към учебните заведения от понеделник насам не заплашват нито изборния ден, нито учебната година.