На 29 октомври 2020 г., Европейската конфедерация на профсъюзите ще се присъедини към Глобалния ден за действие „Да инвестираме в грижи“ на Международната конфедерация на профсъюзите.

Основното послание на организираната на този ден демонстрация в Брюксел ще бъде „За здравеопазване и социални грижи и след пандемията“, като целта е да бъде насочено вниманието към спешната необходимост да бъдат инвестирани повече средства в социални услуги и здравни грижи. Този ден ще се отправи още едно силно послание на национално, европейско и световно ниво: За да бъдат предоставяни качествени социални услуги и здравни грижи на всички нуждаещи се, на работниците в секторите на здравеопазването и социалните услуги, трябва да бъдат гарантирани по-добро заплащане и по-безопасни условия на труд!

Тези послания са особено валидни, с оглед дискусията относно Фонда за възстановяване и Програма EU4 за здравеопазването – втората вълна на пандемията достигна нови високи нива, работещите в здравеопазването и в социалните услуги отново са под огромен натиск, продължавайки да предоставят качествени грижи за всички. Аплодисментите са хубаво нещо, но те не са достатъчни. Пандемията подчерта основните проблеми – липсата на персонал, недостатъчното финансиране и ниското заплащане в тези доминирани от жени сектори. С този Ден на действие се цели да се повиши видимостта на тези структурни проблеми, които ги има във всички страни в Европа (ЕС и извън него), както и да се подчертае, че политиките на строги икономии вече са неприемливи. 

Същевременно, Денят съвпада със Седмицата на действия, организирана от синдикатите от здравеопазването, членуващи в EPSU, която ще се проведе през последната седмица на октомври, по-специално дните от вторник 27 до петък 30 октомври. Четвъртък, 29 октомври, ще бъде централният ден от мобилизационната седмица, когато ще се проведе и акцията в Брюксел. Ще бъдат организирани действия в други европейски градове, надграждайки мобилизациите и демонстрациите, които бяха проведени през последните месеци.

Седмицата на действията ще осигури възможности за широка мобилизация и синдикални мероприятия, провеждани от организациите на здравните и социални работници.

Координацията и концентрацията на мероприятия в рамките на една седмица ще предостави безпрецедентна възможност да потвърдим нашите национални и европейски приоритети, като заедно изпратим силно послание за солидарност, единство и сплотеност!