Днес, 22 юни 2018 г., в гр. Хисаря, КТ „Подкрепа“ провежда регионално събитие за промоция на OIRA инструмента. Мероприятието е част от кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества” (2018-2019 г.) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР). Кампанията цели повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място и насърчаване на култура за превенция на риска.

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) означава онлайн интерактивна оценка на риска. Това е уеб-базиран инструмент, чрез който могат да се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място.

Целта на OiRA е да подпомага микро- и малките организации с лесни за използване инструменти при извършване на оценката на риска.

Модератор на събитието е инж. Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ “Подкрепа“. Кирил Бинев, главен експерт в Конфедерацията, Панайот Панайотов, началник отдел АКД,  ИА „ГИТ“, Антонина Петрова, ст. инспектор  ИА „ГИТ“ ще подпомогнат за практическото обучение по прилагане на OiRA – инструмента в работата по групи на участниците.

В регионалното мероприятие участват представители на неправителствени организации, на Служби по трудова медицина; на ИА „ГИТ“; синдикалисти, работещи в областта на образованието, транспорта и културата; ръководители на учебни центрове  и други.