Европейският съюз донесе на Европа мир и обедини европейските граждани около отстояването на ценностите на демокрацията, човешките права, свободата и равенството.

Демокрацията не е финална точка – тя трябва да се  възражда и подхранва всеки ден, за да продължава да съществува. Затова призоваваме европейските граждани да излязат от домовете си и да гласуват на предстоящите избори (23-26 май). Така ще изразят волята си за общото бъдеще и ще защитят демократичните ценности, стабилното икономическо развитие и социалната справедливост.

На ЕС дължим съвременния начин на живот. Той донесе безпрецедентен икономически и социален прогрес продължава да носи ценни предимства/…. На своите граждани, работещи, компании.

Но настоящето за  Европа и света все пак е крайно несигурно. Все още сме в процес на възстановяване – гражданите, работещите, компаниите все още усещат икономическите и социалните последици от кризата. Има хора, които поставят под въпрос или напълно отхвърлят европейския проект.   Изправени сме пред големи предизвикателства – напрежение между държавите, новото лице на английско-европейските взаимоотношения, миграциите, безработицата, перспективите за младите хора, климатичните и технологични трансформации и, в някои държави, увеличаващите се икономически и социални неравенства. Но решението не е да зачеркнем   постигнатото и да се върнем назад – ние трябва да предприемем обединени действия по пътя си напред.

Европейският проект, наречен ЕС, е силен и устойчив и ние, социалните партньори в Европа, вярваме, че може да продължава да ни помага в изпитанията и в чертаенето на по-светлото бъдеще на Европа, нейните граждани, работещи и компании. Европа си остава едно от най-добрите места за живот, работа и бизнес. Заедно трябва да се гордеем, да оценяваме това и да го надграждаме.

В този дух, ние ще продължаваме  да допринасяме за успехите на европейския проект и за обединена Европа, която работи в полза на своите работещи и компании, чрез инициативи за подобряването на ежедневието им и за  по-добро бъдеще, изпълнено с възможности, за всички!

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2019-03/2019-02-19_European%20Parliament%20elections%202019_joint%20statement%20social%20partners%20-%20FINAL%20%28003%29.pdf

https://www.etuc.org/en/issue/european-elections