Забавянето в прилагането на новоприетата Директива на ЕС за прозрачност на заплащането би струвало на работещите жени средно 17 000 евро загуби на трудови възнаграждения.
Още на 4 март 2021 г. Европейската комисия представи предложение за Директива относно прозрачността в заплащането. Предложението отговори на призива на Съвета от юни 2019 г. за разработване на конкретни мерки за повишаване на прозрачността в заплащането и последва многократните призиви за повече действия в тази област.

Основните цели на предложението бяха:

  • да се засили прозрачността на системите за заплащане;
  • да се даде възможност на работниците да упражняват правото си на равно заплащане чрез набор от обвързващи мерки за прозрачност в заплащането (преди наемане на работа и след приключване на трудовата заетост);
  • да се прилагат по-добре правата и задълженията, свързани с равното заплащане на жените и мъжете;
  • да се подобри разбирането сред обществеността на съответните правни понятия.

Директивата, предназначена да премахне разликата в заплащането между жените и мъжете в ЕС от 12,7%, преодоля последното си препятствие сега, след като окончателният текст беше приет от Европейския парламент. Директивата включва забрана на клаузи за тайна на заплащането и правото на работещите жени, и техните синдикати да изискват прозрачна информация за заплащането. Страните членки технически имат време до 2026 г. да транспонират тази директива в националното законодателство, но Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) смята, че жените са чакали достатъчно дълго за равно заплащане и призовава националните правителства да приложат Директивата незабавно в действие.

Анализ на изследователския център на ЕКП, Европейският синдикален институт (ЕСИ), установи че ако разликата в заплащането между жените и мъжете продължи на сегашното си ниво:

  • Всяка година без предприемане на конкретни действия ще струва на жените средно 4 256 евро пропуснати заплати.
  • Жените ще загубят между 1 872 и 36 334 евро, ако правителствата изчакат до 2026 г., за да транспонират директивата.
  • Жените в Австрия, Дания и Германия могат да загубят най-много, ако разликата в заплащането между жените и мъжете продължи (цифрите за всички страни следват по-долу).

В тази връзка Генералният секретар на ЕКП – Естер Линч заяви:
Работещите жени вече чакаха повече от 45 г. законите на ЕС за равно заплащане да бъдат приложени, така че няма време за губене в прилагането на директивата за прозрачност на заплащанет. Жените са непропорционално засегнати от кризата с разходите за живот поради разликата в заплащането между жените и мъжете и не могат да си позволят да загубят още хиляди през следващите три години поради бездействието на правителствата.“

Със сигурност тази директива няма да сложи край на неравенството в заплащането веднага, но ще даде на работещите жени и техните синдикати мощни инструменти за разобличаване и оспорване на дълбоко вкоренената дискриминация, която стои зад нея. Националните правителства трябва да направят прилагането на тази директива приоритет като част от техния отговор спрямо кризата с разходите за живот, и че нуждата е от реални пари за работещите, а не само за статистика, добави още Линч.

Национални статистики

Страна членка Разлика в заплащането между половете (от 2021 г. насам) Среден национален доход (2021 г.) Годишен пропуснат доход (в евро) Пропуснати доходи

2023-2026 г.        (в евро)

Люксембург -0.2 72,247 0 0
Румъния 3.6 13,000 468 1,872
Полша 4.5 14,431 649 2,598
Словения 3.8 28,765 1,093 4,372
България 12.2 10,345 1,262 5,048
Италия 5 29,951 1,498 5,990
Гърция 10.4 15,879 1,651 6,606
Хърватия 11.1 16,169 1,795 7,179
Унгария 17.3 12,618 2,183 8,732
Кипър 9.7 22,734 2,205 8,821
Португалия 11.9 19,301 2,297 9,187
Белгия 5 48,722 2,436 9,744
Испания 8.9 28,184 2,508 10,034
Литва 12 21,741 2,609 10,436
Словакия 16.6 16,162 2,683 10,732
Чехия 15 18,189 2,728 10,913
Латвия 14.6 18,707 2,731 10,925
Малта 10.5 27,334 2,870 11,480
ЕС(27) 12.7 33,511 4,256 17,024
Естония 20.5 21,481 4,404 17,614
Ирландия 9.9 50,347 4,984 19,937
Швеция 11.2 46,934 5,257 21,026
Франция 15.4 40,135 6,181 24,723
Финландия 16.5 43,193 7,127 28,507
Германия 17.6 44,404 7,815 31,260
Дания 14.2 63,261 8,983 35,932
Австрия 18.8 48,317 9,084 36,334