Днес, 10.01.2012 год., от 08.00 до 09.00 ч. се проведоха едночасови предупредителни стачни действия в трите рудника на Дружеството. От общо назначени 2650 през дневната смяна стачкуваха 2540 работници и служители. Това са повече от 95%. Стачкуващите заявиха отново готовността си за участие в безсрочни стачни действия от 14 януари до изпълнение на споразумението от 12.07.2011 год. и то не само на т.3, засягаща изплащането на заработените трудови възнаграждения. Стачкуващите настояват за цялостна ревизия по изпълнението на останалите точки на споразумението, касаещи договорености по КТД, щатни разписания, техническа безопасност на съоръженията.
Стачният комитет благодари на всички взели участие в стачните действия.
Днес от 13 часа ще се проведат поредните преговори между Стачния комитет и Ръководството на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

За стачния комитет:

Генчо Генчев
Валентин Вълчев
Тончо Станчев
Дамян Косев