От 6 до 8 юни 2017 г. Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ взеха участие в Изпълнителния съвет на IndustriAll European Trade Union, провеждащ се в Лондон. В последния заседателен ден Европейските индустриални федерации приеха редица важни документи, като: Декларация за Brexit, Кампания за повишаване на заплатите на ЕК, Проект за изграждане на силни синдикати чрез ефективна координация на колективното договаряне.