Днес, 28.06.2017 г., се проведе работна среща на Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ и КНСБ – членове на Европейската федерация на индустриалните работници – IndustriALL European Trade Union.

Индустриалните федерации се обявяват категорично против рестриктивните мерки, породени от решението на Европейската комисия за емисиите от големите горивни инсталации, което пряко засяга българската индустрия.

На срещата бяха обсъдени бъдещи общи действия в защита на работните места и доходите на работещите в индустрията.

КТ „Подкрепа“: НФ „Металургия“, Синдикална миньорска федерация, Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците, НФ „Химия“, Федерация „Лека промишленост“, Ф „Атомна енергетика“

КНСБ: СФ „Металици“, ФНС „Миньори“, НСФ „Метал – Електро“, НФТ „Химия и индустрия“, ФНСО „Лека промишленост“