На 8 ноември в Брюксел се проведе първото заседание на новоучредения Европейски работнически съвет на Ideal Standard International BVBA.
На заседанието с убедително мнозинство от 16 гласа ЗА от общо 18 присъствали за председател на ЕРС бе избран инж. Драгомир Славоев регионален секретар на СРС „Подкрепа“ – Габрово и секретар на Фирмената синдикална организация в „Идеал Стандарт- Видима“ АД.

Пожелаваме на нашия новоизбран председател успешен и ползотворен мандат!