Представяме на Вашето внимание информация за предприетата от европейската коалиция Alter Summit инициатива за проучване мнението на кандидатите за членове на Европейския парламент по въпросите, свързани с правата и защитата на работещите в Европа. Alter Summit е широка европейска коалиция от синдикални организации, работеща по наболели екологични, социални и икономически въпроси. По повод предстоящите избори за членове на ЕП, ние, като синдикалисти сме задължени да се информираме задълбочено относно намеренията и целите на нашите бъдещи национални представители. Това може да направим като директно се обърнем към българските кандидати от различните политически сили – например, при срещи с тях или чрез писмо. По този начин, ние синдикалистите ще бъдем по-добре информирани за мнението и ангажиментите на националните ни кандидати.

Ние Ви предлагаме няколко основни възможности, които са базирани върху приетия на последния конгрес на ЕКП Манифест от Атина – стратегически документ, което отново потвърди твърдото намерение и воля на европейските синдикалисти да отстояват принципите и интересите на работещите в името на една нова, по-социална Европа.

Например, Вие може да попитате нашите бъдещи кандидати за ЕП за:

– Техните намерения относно прекратяването на провежданите до момента политики на строги бюджетни икономии. Защото, както подчертахме и в Манифеста от Атина, тези ограничения доведоха до още по-дълбока рецесия в Европа, която спешно трябва да бъде преодоляна.

– Позицията им по предложенията за реформи в данъчната политика – въвеждане на равнопоставено разпределение на данъчната тежест между хората на наемния труд и акционерите, приемане на прогресивна и устойчива данъчна скала, закон за облагане на приходите от финансови транзакции, стриктна забрана на данъчните „оазиси“ и премахване на системата на защита на банковата тайна.

– Начините за прекратяване на порочната практика за безрезервна подкрепа на банковия сектор за сметка ограничаването на бюджетните разходи за социалната сфера и на намаляване на приходите на работниците. Мотивът, че банките са „много важни“ за икономиката и те трябва да бъдат задължително подкрепени, следва да бъде преразгледан. Банките и финансовите институции трябва да бъдат подложени на обществен и демократичен контрол, като приоритетите на обществените политики трябва да бъдат ориентирани към интересите на работещите.

– Също ги попитайте за тяхното мнение и конкретни намерения относно:
Действащия механизъм за разрешаване на спорове – между частни икономически субекти и държавата.
Либерализирането на обществените услуги – конкретно в сферите на образование, здравеопазване, водоснабдяване, транспорт.

– Както и за личното им становище относно процеса на вземане на решения и споразумения на европейско равнище и дали те трябва да бъдат съобразени с:
1. Точно и ясно обяснение за целта на неговото приемане, както и съответствието му с общите европейски цели.
2. Ясни гаранции за безпристрастността и коректността на лицата, участвали при вземането на това решение.
3. Пълна прозрачност на всички етапи на процеса на вземане на решения, включително предоставяне на информация за групите на лобистите, защитниците на корпоративни интереси и на представителите на неправителствения сектор.
4. Провежданите консултации със социалните партньори при темите, които имат директно отношение към защитата на социалните и икономически права на европейските работници.

По Ваше усмотрение може да зададете други въпроси за намеренията и инициативите на бъдещите ни представители в ЕП и за това как те възнамеряват да защитават правата и интересите на хората на наемния труд.

Ще бъдем благодарни, ако ни изпратите получените отговори с Ваш коментар.

Ще направим необходимото да публикуваме този материал на сайта на Alter Summit:
http://www.altersummit.eu

Информация за кандидатите за членове на ЕП може да намерите на:
http://www.eutwentyfourteen.com/mep-candidates/