1. Ползи и негативи от ЕС?

След две ужасяващи световни войни, ЕС ни осигури 60 години мир. Никога досега в историята на света представителите на 27 държави, в този случай на Европа, не са работили заедно, за да осигурят мир, демокрация и просперитет на гражданите си. Освен това, политически, икономически и социално силна Европа е нашият единствен ефективен отговор на икономическите предизвикателства, пред които ни изправя глобализацията като същевременно тя е единственият ни шанс да запазим социалния си модел. Разбира се, в рамките на ЕС имаме и големи проблеми, защото въпреки че свободата на придвижване доведе до единен европейски пазар на труда, все още няма общи европейски правила, които да защитават работниците. Затова днес спешно се нуждаем от такива правила!

2. По какъв начин финансовата и икономическа криза ще открие нови възможности за по-социална Европа?

Има нещо особено в тази криза. Последните решения на Съда на европейските общности, както и социалните конфликти във Великобритания, Франция, Италия и др. страни-членки показаха, че ЕС е изправен не само пред икономическа криза, но и пред социална. Имайки предвид негативните резултати от референдумите, проведени в Холандия, Франция и Ирландия, се оказ, че ЕС е изправен пред опасността от загуба на доверието на своите граждани. Напълно неприемливо е справедливите и напълно легитимни искания за равно третиране на работещите навсякъде в ЕС да бъдат класифицирани като ксенофобски и протекционистки. Всъщност, скандален е фактът, че нито Европейската комисия, нито Съветът на министрите на ЕС не е направил абсолютно нищо, за да защити работещите от социалния дъмпинг в Европа. Именно поради тази причина са необходими политически действия, за да може принципите за равно заплащане и правото на стачка да бъдат запазени в европейското социално законодателство.

3. Защо е важно хората да гласуват на европейските избори през юни 2009 г.?

През последните няколко години Европейският парламент увеличи влиянието си. Например, през последните месеци ЕП ни оказа ефективна подкрепа в борбата ни за равни права за временно наетите работници и срещу опитите за отслабване на Директивата за работното време. Европейският парламент ни помогна и в опитите ни да подобрим Директивата за европейските работнически съвети. Ако нашата цел е да направим ЕС по-демократичен, то тогава ние се нуждаем от по-силен Европейски парламент. Поради тази причина, ние трябва да сме сигурни, че електоралната активност на 7 юни- избори за ЕП- ще бъде възможно най-висока. Не трябва да позволим на разочарованията следствие неправилната политика, водена от Брюксел, да ни върнат към национализма. Напротив, на европейско равнище ние имаме нужда от силни личности и партии, които ще ни помогнат да създадем и изградим една справедлива Европа на работниците.