Ръководителите играят жизненоважна роля за подкрепа на служителите при връщането им на работа след остра инфекция от COVID-19 или постковиден синдром. В настоящия наръчник се посочват стъпките, които ръководителите следва да предприемат, за да дадат на служителите си най-добрата възможност да се завърнат и задържат на работа.

Това включва установяване на връзка със служителя, организиране на поетапно връщане и обсъждане на промени в задълженията и графика на работещия, за да му се помогне да се справи с проблемите. В наръчника е описана също наличната подкрепа за ръководителите от страна на службите по трудова медицина и отделите за човешки ресурси.

Работещите се нуждаят от различни нива на подкрепа в зависимост от техните функции и проявяващи се симптоми, затова е много важно редовно да се обръща внимание на нуждите им и да се проверява състоянието им.

В наръчника ще откриете:

 1. Какво представляват симптомите на „след Covid“ и на „продължителен Covid“?
 2. Защо ръководителите са важни за подпомагане на връщането на работа.

 3. Какво следва да направят ръководителите, за да помогнат на лице с продължителен Covid да се върне на работа?
  Стъпка 1: поддържане на връзка с работника, докато той отсъства от работа.
  Стъпка 2: подгответе за завръщането на работа.
  Стъпка 3: проведете разговор, свързан със завръщането на работа.
  Стъпка 4: оказвайте подкрепа в първите дни след завръщането на работа.
  Стъпка 5: оказвайте продължаваща подкрепа и редовно преразглеждайте мерките.

 4. Примери за промени в работата:

– поетапно връщане на работа
– други примери

 1. Как могат службите по трудова медицина да помогнат на ръководителите и завръщащите се работници?
 2. Общи отговорности на ръководителя.

Целия наръчник може да изтеглите и прочетете ТУК

Източник: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа