Връщането за работа след остра инфекция с COVID-19 или постковиден синдром може да бъде трудно. Някои симптоми може да продължат да се проявяват дълго след диагностицирането, а състоянието ви — да варира през различните дни. Този практически наръчник за възстановяващи се работници е предназначен да помогне на хората, които работят, търсят работа или започват нова работа.

Той включва поддържане на връзка с ръководителя, управление на поетапното завръщане и подкрепа от службите по трудова медицина.

За много хора връщането на работа е важна част от процеса на възстановяване, дори ако това означава намалено работно време и промяна в модела на работа и задълженията, докато си възвърнат рутината.

В наръчника ще откриете:

  1. Служители и работодатели в сътрудничество

  2. Когато сте болни:

– какво да направите, ако проявите симптоми на COVID-19
– неща, които да обсъдите с вашия ръководител, ако отсъствате по-продължително от работа при боледуване от COVID-19
– ролята на вашия ръководител

  1. Завръщане на работа

– среща при завръщане на работното място
– медицинско разрешение преди завръщане на работното място
– промени на работните задължения

  1. Примери за промени на работните задължения

– постепенно завръщане
– други примери

  1. Какво могат да направят службите по трудова медицина?
  2. Общи отговорности на вашия работодател

Целия наръчник може да изтеглите и прочетете ТУК.

Източник: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа