Информацията за затварянето на мина „Черно море” е напълно неочаквана и според КТ „Подкрепа” не кореспондира с икономическата логика за съществуването на което и да е предприятие. В рудника има подготвени за пряк добив достатъчно количества въглища и изправна техника, а на тези въглища им е осигурен пластмент. Социалното напрежение се усилва от факта, че заплатите на работниците не са изплатени от м. февруари 2016 г.

КТ „Подкрепа” започна организацията на срещи с представители на собственика, както и с министерство на енергетиката. Според нас изходът от ситуацията е един – възобновяване на работата на мина „Черно море” за срок не по-малък от три месеца и създаване на план за намаляване на добива или планова, а не неочаквана ликвидация. В този срок следва да бъдат изплатени всички дължими трудови възнаграждения, както и да бъдат преминати стъпка по стъпка процедурите за масови съкращения.

КТ „Подкрепа” изисква отношение по въпроса да вземат както областният управител на Област Бургас, така и всички ангажирани с българската енергетика институции. В преговорите ще настояваме за спазване на принципа за запазване на въгледобива и работните места на миньорите в региона.